מעברים

  • תלו במעברים מראות צרות וארוכות לכל האורך ושיתלו תאורה בגובה נמוך זה יגרום להגדלת המעבר.

  • הגדילו את הפתחים כמה שאפשר זה מאפשר ניידות טובה יותר. 

מיכל ידגר